Input:

Donacija knjiga za knjižnicu - primjer knjiženja

7.2.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Odgovor:

Pitanje: 

Ako se ustanovi da je vrijednost evidentiranih knjiga u knjižnici veća za npr 1.000 kn nego u računovodstvu škole onda bi se ta razlika trebala knjižiti kao donacija. Zanima me da li samo preko konta 02 i 91 ili se mora evidentirati kao prihod i rashod, pošto se tu radi isključivo o donaciji roditelja odnosno učenika škole?

Odgovor: 

U prethodnom odgovoru od 06.02.2018. navela sam da je člankom 80. stavak 1., 2. i 5. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14, 115/15, 87/16; dalje u tekstu: Pravilnik o PRRP), propisano:

 da su promjene u vrijednosti (revalorizacija) i promjene u obujmu imovine i obveza događaji koji utječu na imovinu i obveze, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija. Evidentiraju se na odgovarajućim računima imovine i obveza, a u korist ili na teret odgovarajućeg računa u podskupini 915,

 da se svaka promjena evidentirana na računima podskupine 915 prenosi u korist ili na teret odgovarajućeg računa u skupini 91,

 da su promjene u obujmu najčešće rezultat početka priznavanja odnosno prestanka priznavanja imovine i drugih promjena u količini i kvaliteti već priznate imovine, pri čemu druge promjene u obujmu nastaju zbog:

  • izvanrednih događaja (kao što su potresi, poplave, požar i slično, otpisi potraživanja, nepredviđeno zastarijevanje i/ili propadanje


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: