Input:

ODLUKA O OTPISU DUGOTRAJNE IMOVINE

24.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Odgovor:

Preuzmite Prijedlog za rashodovanje dugotrajne imovine

Preuzmite Odluku o rashodovanju dugotrajne imovine

Preuzmite Poziv za prisutstvo pri uništenju dugotrajne materijalne imovine

Rashodovanje dugotrajne imovine provodi se na temelju Prijedloga povjerenstva za rashodovanje imovine koji utvrđuje vrstu i količinu imovine koju je potrebno rashodovati i razloge koji su doveli do neuporabljivosti predmetne imovine. Prijedlog povjerenstva može biti sadržaja:

XYZ d.o.o.

OIB: 12345678912

Petrova 15

Zagreb

 

Na temelju internog akta Pravilnika o računovodstvu Povjerenstvo zaduženo za rashodovanje dugotrajne imovine u sastavu:

1. Pero Perić (predsjednik)

2. Ivo Ivić (član) i

3. Ivana Ivanić (član) podnosi 23. prosinca 2015 godine Upravi društva XYZ d.o.o.

                                               Prijedlog za rashodovanje dugotrajne imovine

 

Br.

Opis

Količina

                       Knjigovodstveni podatci

Trošak nabave

Amortizacija

Knjigovodstvena vrijednost

Računalo Lenovo

15

100.000,00

100.000,00

0,00

Fotokopirka

40.000,00

40.000,00

0,00

 

Obrazloženje: Fotokopirka i računala su zastarjeli, pa se predlaže njihovo isključenje iz uporabe zbog nemogućnosti daljnjeg korištenja. Budući da je riječ o elektroničkoj opremi, predlaže se predaja iste na uništenje ovlaštenom sakupljaču elektroničkog otpada.

 

Članovi Povjerenstva:                   1. Pero Perić (potpis)

                                                               2. Ivo Ivić (potpis)                                         

                                                               3. Ivana Ivanić (potpis)

 

                                                                                                             

 

Na temelju prijedloga o rashodovanju koji je donijelo Povjerenstvo zaduženo ra rashodovanje dugotrajne materijalne imovine, uprava društva donosi odluku o rashodovanju koja ujedno čini i podlogu za preknjiženje rashodovane imovine s imovine u uporabi na imovinu izvan uporabe. Odluka o rashodovanju dugotrajne materijalne imovine može biti sljedećeg sadržaja:

XYZ d.o.o.

OIB: 12345678912

Petrova 15

Zagreb

Na temelju čl.___ Statuta (ili drugog internog akta), a u svezi s t. 6.58 HSFI-a 6 - Dugotrajna materijalna imovina odnosno MRS-a 16 Nekretnine, postrojenja i oprema  i Prijedloga Komisije za rashodovanje dugotrajne materijalne imovine, Uprava trgovačkog društva XYZ d.o.o. donijela je 30. prosinca 2015. ovu

                                               Odluku o rashodovanju dugotrajne materijalne imovine:

Br.

Opis

Količina

                       Knjigovodstveni podatci

Trošak nabave

Amortizacija

Knjigovodstvena vrijednost

Računalo Lenovo

15

100.000,00

100.000,00

0,00

Fotokopirka

40.000,00

40.000,00

0,00

 

Obrazloženje:

Fotokopirka i računala su zastarjeli, pa se isključuju iz uporabe i bit će odvezeni na otpad trgovačkom društvu ABC d.o.o. koje obavlja djelatnost zbrinjavanja elektroničke opreme. O tome će se pribaviti odgovarajuća potvrda nakon čega će se isti isknjižiti iz poslovnih knjiga.

 

                                                                                                              Predsjednik Uprave

                                                                                                                              B.B.

 

Nakon donošenja odluke o rashodovanju uputno je rashodovanu imovinu dati na zbrinjavanje društvu koje obavlja djelatnost skupljanja otpada i od njega pribaviti Potvrdu o primljenom otpadu koja treba sadržavati specifikaciju imovine po vrsti i količini kako bi se osigurao dokaz da je ista predana na zbrinjavanje. Nakon predaje imovine na zbrinjavanje i pribavljanja potvrde rashodovana imovina isknjižava se iz poslovnih knjiga društva. Ako društvo iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti pribaviti odgovarajuću Potvrdu od strane nadležnog društva koje skuplja otpad ili bilo kakav dokument kojim se može dokazati da je rashodovana imovina uništena, treba se obratiti Poreznoj upravi, odnosno podnijeti Zahtjev za prisutnost pri uništenju dugotrajne materijalne imovine. Navedeni zahtjev može biti sljedećeg sadržaja:

XYZ d.o.o.

OIB: 12345678912

Petrova 15

Zagreb

                                                                                                              Ministarstvo financija

                                                                                                              Porezna uprava Područni ured Zagreb

 

Predmet:  Poziv za prisutstvo pri uništenju dugotrajne materijalne imovine

U skladu s odredbom Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (, pozivamo Vas da uputite nadležnog djelatnika Porezne uprave kako bi utvrdio neuporabljivost sljedeće dugotrajne materijalne imovine za koju je donesena Odluka o rashodovanju:

 

Br.

Opis

Količina

                       Knjigovodstveni podatci

Trošak nabave

Amortizacija

Knjigovodstvena vrijednost

Uredsko pokućstvo

10

200.000,00

200.000,00

0,00

Inventar trgovine

100

100.000,00

100.000,00

0,00

 

Uredsko pokućstvo i inventar trgovine su zastarjeli te je iz tog razloga donesena odluka o rashodovanju iste. Molimo Vas da se odazovete na ovaj Poziv kako bi ova sredstva mogli uništiti i isknjižiti ih iz poslovnih knjiga. 

                                                                                                                                             Predsjednik Uprave

U Zagrebu, 30. prosinca 2015.                                                                                                  C.C.

***SEMINAR: Porez na dodanu vrijednost i Incotermsi za komercijaliste, 13.2.2018.***


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: