Input:

ODLUKA O OTPISU SITNOG INVENTARA

24.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Odgovor:

Preuzmite Odluku o otpisu sitnog inventara

Za stvari uključene u sitni inventar kojima je vijek upotrebe do dvanaest mjeseci ali i za stvari i opremu kojima je vijek upotrebe duži od dvanaest mjeseci, a trošak nabave do 3.500,00kn trgovačka društva sama donose odluke koju će metodu otpisa primjenjivati u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i MRS-ova odnosno MSFI-eva. Moguće je primijeniti:

  • metodu jednokratnog otpisa (100% otpis) pri stavljanju u potrebu
  • metodu kalkulativnog otpisa prema vremenu korištenja

 

Odluka može sadržavati sljedeći način:

XYZ d.o.o.
Petrova 15
Zagreb

                                                               Odluka o otpisu sitnog inventara

 

Na temelju čl. ____ Statuta (ili nekog drugog internog akta) donosim Odluku o otpisu sitnog inventara.

                                                                              Članak 1.

Stvari i oprema čiji je vijek trajanja do dvanaest mjeseci i stvari i oprema čiji je vijek trajanja dulji od dvanaest mjeseci, a čija je pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave do 3.500,00kn iskazuje se kao sitni inventar.

                                                                              Članak 2.

Sitni inventar iz točke 1. ove Odluke, kojem je vijek trajanja do dvanaest mjeseci, otpisuje se jednokratno. Sitni inventar kojem je vijek trajanja dulji od dvanaest mjeseci otpisuje se 50% u trenutku predaje u uporabu, a preostalih 50% u trenutku prestanka uporabe.

 

U Zagrebu, 03.siječnja xyz godine.

 

                                                                                                                             Direktor

                                                                                                                                             A.A.


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: