Input:

Nefinancijska imovina

1.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.1 Nefinancijska imovina

Mira Ognjan, mag.oec.

Nefinancijska imovina obuhvaća:

  • - 01-Neproizvedenu dugotrajnu imovinu
  • - 02-Proizvedenu dugotrajnu imovinu
  • - 03-Plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti
  • - 04-Sitni inventar
  • - 05-Dugotrajnu nefinancijsku imovinu u pripremi
  • - 06-Proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

Nabava dugotrajne nefinancijske imovine evidentira se zaduženjem odgovarajućeg račun rashoda za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4 i odobrenjem odgovarajućeg računa obveze za nabavu nefinancijske imovine u skupini 24. Istovremeno s evidencijom rashoda i obveza evidentira se nabavljena imovina zaduženjem odgovarajućeg računa nefinancijske imovine u razredu 0 i odobrenjem odgovarajućeg računa vlastitih izvora u skupini 91. Plaćanje se


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: