Input:

Novi granski kolektivni ugovori za osnovne i srednje škole

1.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

15.1 Novi granski kolektivni ugovori za osnovne i srednje škole

Mira Ognjan mag.oec.

15. svibnja 2018. potpisani su granski kolektivni ugovori za zaposlene u osnovnim i srednjim školama. Radi se o:

  • - Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama koji je zaključen između Vlade Republike Hrvatske i Sindikata hrvatskih učitelja (NN 51/18)
  • - Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama koji je zaključen između Vlade Republike Hrvatske i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske (NN 51/18)

Polazna točka za potpisivanje ovih ugovora bili su „privremeni” granski kolektivni ugovori koji su potpisani u 2017. koji su se primjenjivali sukladno čl. 199. Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17 četverogodišnje razdoblje.

Kada bismo željeli ukratko rezimirati sadržaj novih granskih kolektivnih ugovora za osnovne i srednje škole mogli bi ustvrditi da su zaposlenici u osnovnim i srednjim školama zadržali sva prava iz prethodnih kolektivnih ugovora i ostvarili nekoliko novih prava.

Početak primjene oba kolektivna ugovora je 1. svibnja 2018. Važno je napomenuti da se odredbe čl. 39. st. 4., 5. i 6. kolektivnog ugovora za osnovne škole i čl. 24. st. 4., 5. i 6. kolektivnog ugovora za srednje škole primjenjuju od 1. rujna 2018. To su odredbe koje se odnose na umanjenje tjedne radne obveze učitelja i nastavnika ili alternatino povećanje plaće za one s navršenih 30 radnog staža.

Oba kolektivna ugovora ostaju na snazi 22. ožujka 2022.

Prema novim kolektivnim ugovorima učitelji i nastavnici koji imaju više od 30 godina radnog staža, koji ne mora nužno biti ostvaren u školi, počevši od školske godine 2018./19. mogu birati između dvije opcije:

  • - umanjene tjedne norme neposrednog odgojno obrazovnog rada za 2 sata tjedno ili
  • - dodatka na osnovnu plaću od 4%

Ovo pravo mogu ostvariti učitelji i nastavnici koji s 1.9. tekuće godine imaju navršenih 30 godina staža. Oni učitelji i nastavnici koji žele ostvariti pravo na smanjenje norme neposrednog odgojno obrazovnog rada za 2 sata tjedno, moraju o tome u pisanom obliku obavijestiti ravnatelja škole najkasnije do 15. srpnja tekuće godine kako bi to pravo ostvarili iduće školske godine. Ukoliko pojedini učitelj ili nastavnik navrši 30 godina staža tijekom školske godine, on ne može u toj školskoj godini ostvariti pravo na umanjenje tjedne norme ali nakon ispunjenih uvjeta ima pravo na uvećanje plaće od 4%. Učiteljima i nastavnicima koji su se odlučili na tjedno smanjenje norme, ne može se naložiti prekovremeni rad osim iznimno ako u tom danu nikako nije moguće angažirati drugog učitelja ili nastavnika za zamjenu.

Prema novim kolektivnim ugovorima regulirano je pravo zaposlenika na dodatak za dvokratni rad. Dvokratni rad je kada zaposlenik obavlja poslove u dvije smjene u jednom danu s prekidom duljim od 90 minuta. Dodatak za dvokratni rad iznosi 10% dnevne zarade zaposlenika. Pod dvokratnim radom nikako se ne može smatrati sudjelovanje u radu učiteljskih odnosno nastavničkih vijeća kao i razrednih vijeća, sjednicama stručnih aktiva, održavanje roditeljskih sastanaka i informacija te pripreme učenika za natjecanje. Važno je napomenuti da se međusobno isključuju dodatak za dvokratni rad i dodatak za smjenski rad. Dakle, moguće je isplatiti samo jedan dodatak.

U koletivni ugovor za zaposlene u srednjoškolskim ustanovama uveden je kao posebna naknada dodatak za mentorstvo. Ta se naknada odnosi na poslovima organiziranja, nadziranja i ocjenjivanja tijeka izrade i obrane završnog rada. Ta naknada se određuje u visini plaće za 4 sata rada po kandidatu. Nastavnik po toj osnovi može ostvariti pravo na naknadu za maksimalno 40 sati. Ova naknada se ostvaruje na kraju školske godine temeljem obračuna koji sastavlja ravnatelj škole. Ravnatelj prilikom obračuna visine dodatka za mentorstvo polazi od broja kandita koji su kod određenog nastavnika odabrali temu završnog odnosno praktičnog rada.

Novim kolektivnim ugovorom za osnovne škole, dodatnih 13 škola dobilo je status škola s otežanim uvjetima rada što zaposlenicima daje pravo na uvećanje osnovne plaće za 10%. Sada status škole s otežanim uvjetima rada imaju 142 osnovne škole umjesto dosadašnjih 129. Kolektivni ugovor za srednje škole nije proširivao popis srednjih škola s otežanim uvjetima rada ali su potpisnici ovog ugovora dogovorili rok od 90 dana (od sklapanja kolektivnog ugovora) u kojem će u pregovorima


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: