Input:

Popis imovine i obveza

1.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

7.9 Popis imovine i obveza

Mira Ognjan, mag.oec., Iva Uljanić Škreblin i Ksenija Cipek

Ministar financija je 11. prosinca 2015. objavio Uputu o obavljanju popisa imovine i obveza, a između ostalih obveznici primjene navedene Upute su i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uputom se uređuje metodologija popisa imovine i obveza, dokumenti, postupci i procedure svih faza provedbe popisa i imovine i obveza u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Nadalje, proračunski korisnici i drugi korisnici državne imovine neovisno o pravnom statusu pri popisu imovine trebaju postupati i prema Uputi Ministarstva financija o priznavanju, mjerenju i evidentiranju državne imovine. Navedena Uputa je detaljnija, ali je isto kao i ona prethodno navedena obvezna za primjenu te se iste međusobno nadopunjuju.

Na kraju svake godine obavezno se mora provesti godišnji popis imovine i obveza sa stanjem na datum bilance. Popis imovine i obveza postupak je utvrđivanja stvarnog stanja imovine i obveza, prema kojem se postojeća knjigovodstvena stanja svode na popisom utvrđena stvarna stanja. Njime se osigurava vjerodostojnost godišnjih financijskih izvještaja. Popis mora biti sastavljen na kraju svake godine sa stanjem na datum bilance. Obveza obavljanja godišnjeg popisa propisana je Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Uputama Ministarstva financija o obavljanju popisa imovine i obveza. Popis obuhvaća imovinu i obveze koji se knjigovodstveno iskazuju na računima:

  • - razred 0 Nefinancijska imovina
  • - razred 1 Financijska imovina
  • - razred 2 Obveze.

Propisana je obveza unošenja podataka o popisu u naturalnim i novčanim izrazima u popisne liste koje potpisuju članovi popisnog povjerenstava te obveza osnivanja povjerenstva za popis, datum popisa, rokovi obavljanja popisa i dostavljanja izvještaja s priloženim popisnim listama. Povjerenstvo za popis ima


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: