Input:

Tekuće i investicijsko održavanje škola

1.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.1 Tekuće i investicijsko održavanje škola

Ljubica Radić, mag.oec.

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda odgoja i osnovnog obrazovanja osiguravaju se u nadležnom proračunu (primjerice za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnog odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu sredstva se osiguravaju u proračunu Grada Zagreba) na temelju odgovarajuće odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva te procijenjenih prihoda od udjela u porezu na dohodak. Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se, dakle, financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju i to: materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu. Tekuće i investicijsko održavanje podrazumijeva aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u funkcionalno stanje, kao što su servisiranje uređaja i opreme, uređenje unutarnjih i vanjskih zidova, popravci i zamjena dotrajalih dijelova, periodični remonti postrojenja


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: